Huurvoorwaarden

Home / Huurvoorwaarden
NL - Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

 • De huurperiode is van 09.00 uur tot 18.00 uur
 • Legitimatie verplicht
 • De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd.
 • Derhalve is de huurder aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets en zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van de beschadigde onderdelen vergoeden.
 • De verhuurder is ten allen tijden gerechtigd om het gehuurde naar vermeend misbruik in te nemen
 • De huurder dient altijd de fiets op slot te zetten.
 • Het is ten strengste verboden om zich met twee personen op één fiets te begeven. Bij tandems met meer dan 2 personen.
 • Het is ten strengste verboden om zich met de fiets op het strand te begeven.
 • In geval van verlies van de fietssleutel zal € 7.50 bij de huurder in rekening worden gebracht.
 • Ten allen tijden is de verhuurder gerechtigd op de eventuele gestorte waarborgsom zijn vorderingen op de huurder ter zake van de huursom en/of een eventuele schade vergoeding te verhalen, onverminderd zijn recht het gehele verschuldigde op de huurder te verhalen.
 • Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets, huurprijs daarbij niet inbegrepen.
 • De huurder zal zorgvuldig omgaan met de gehuurde fiets.
 • De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
 • Bij elke voortijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.
 • Bij inlevering ná de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag dat de fiets later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen.
 • De door U gereserveerde fietsen staan, tenzij er vooruit betaald is, tot 11.00 uur voor u klaar. Hierna vervalt u reservering.
 • De huurder kan gereserveerde en betaalde fietsen uiterlijk 24 uur tevoren kosteloos annuleren. Stuur hiertoe een mail of bel ons. Raat Fietsverhuur Schoorl stort in dat geval uw geld dan terug op uw rekening.

Raat Fietsverhuur, Duinweg 2, 1871 AB Schoorl, Telefoonnummer +31725090072

Bankrekeningnummer NL79RABO0358501709 KvK37030809 NL8085.47.999.B.01

www.fietsverhuurschoorl.nl               info@fietsverhuurschoorl.nl

DE - Mietbedingungen

Mietbedingungen

 • Die Mietzeit ist von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr
 • ID ist erforderlich
 • Der Mieter had das Recht, das geliehene Fahrrad in einem guten Zustand zu erhalten. Der Vermieter ist verpflichtet, das Fahrrad in gutem Zustand zu vermieten
 • Die entstehenden Kosten für Reparation sowie Kosten für Ersatz, inbegriffen die von beschädigten Teilen, sin dan der Vermieter zu zahlen.
 • Das Diebstahl is der Mieter haftbar, er zahlt den Neuwert des Rades
 • Es ist strengstens untersagt, das Fahrrad mit 2 Personen zu fahren
 • Es ist strengstens untersagt, das Fahrrad mit zum Strand zu nemen
 • Der Vermieter hat das Recht, seinen geldlichen Forderungen von dem evt. hinterlegten Handgeld abzuziehen, in Bezug auf die Mietsumme und/oder evt. Schadenersatz; er hat unvermindert dat Recht, den gesammten betrag vom Mieter zu fordem
 • Das Diebstahl is der Mieter haftbar, er zahlt den Neuwert des Rades
 • Der Mieter muss das Rad vertragsgemäss pflegen und im gutem Zustand zurückgeben
 • Der Mieter wird für alle Schäden, die er bei Dritten verursaht, haftbar gemacht
 • Bei jeder vorzeitigen Rückgabe des Rades bleibt der volle Mietpreis bestehen
 • Bei Überschreitung der vereinbarten Mietdauer, welches die Schliessungsstunde des vereinbarten Rückgabetermins ist, wird dem Mieter/Mieterin für jeden Tag, den das gemietete Object zu spat zurückgebracht wurde die volle Tagesmiete angerechnet
 • Die von Ihnen gemieteten Fahrräder halten wir bis 11.00 Uhr für Sie bereit, danach werden wir ihre Reservierung berechtigterweise stornieren. When das zahlt ist dann behalten wir die Fahrrader die ganse tag

Raat Fietsverhuur, Duinweg 2, 1871 AB Schoorl, Telefoonnummer +31725090072

Bankrekeningnummer NL79RABO0358501709 KvK 37030809 BTWnr NL8085.47.999.B.01

www.fietsverhuurschoorl.nl    info@fietsverhuurschoorl.nl

ENG - Conditions of Rental
 • The rental period is from 09.00 AM to 18.00 PM
 • ID is required
 • Renter is expected to have received the rented bicycle in good condition. Letter is expected to have delivered the bicycle in good condition
 • Renter is therefore responsible for any damage to the rented bicycle and is to pay both the cost of repair as well as the necessary replacement of the damaged parts
 • The lessor is at all times empowered to call in the hired object after supposed misuse
 • The renter must lock the bicycle always
 • It is not permitted to be on the bike with more than 1 person
 • It is not permitted to be on the bike on the beach
 • In case of loss of the bicycle key € 7.50 will be charged to the renter
 • The letter is at all times entitled to recoup his claim on the renter for the rent and/or any possible compensation from any possible deposit, without prejudice to his right to recoup the total amount due from the renter
 • In case of theft renter is responsible for the current value of the bicycle, loss of rent not being included
 • The renter shall look after the rented bicycle with due care and attention
 • Renter is fully liable to damage caused to third parties
 • If the bicycle is returned before the date agreed upon the full rent is to be paid

 

Raat Fietsverhuur, Duinweg 2, 1871 AB Schoorl, Telefoonnummer +31725090072

Bankrekeningnummer NL79RABO0358501709 KvK 37030809 BTWnr NL8085.47.999.B.01

www.fietsverhuurschoorl.nl    info@fietsverhuurschoorl.nl